Tietosuojaseloste

Kangasalan Vuokrapaikka Oy

Y-tunnus: 2480113-6

Artturintie 6 B 16, 36220 Kangasala

info@vuokrapaikka.com

1. Yleistä

Asiakkaidemme tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Antamiesi tietojen perusteella voimme tarjota sinulle yksilöllistä palvelua.

Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten verkkopalveluiden käyttötavat ovat muuttuneet ja miten yritykset tallentavat ja hyödyntävät henkilötietoja. Tämä on luonut tarpeen päivittää säännökset, jotta ne vastaavat nykyisiä tapoja käyttää henkilötietoja.

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Asiakkaanamme annat henkilötietoja Kangasalan Vuokrapaikka Oy:n käyttöön.

2. Tietosuojaseloste

Kangasalan Vuokrapaikka Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Olemme tunnistaneet toiminnastamme henkilötietoa sisältävät rekisterit ja tehneet niistä erilliset tietosuojaselosteet.

Asiakastietoja käsittelemme toiminnanohjausjärjestelmässä, jossa henkilötietoja käytetään varausten tekemiseen, käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin silloin kun siihen on henkilön antama lupa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään varaus- tai tilauslomakkeiden kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lomakkeiden vaatimat muut tiedot. Lisäksi Kangasalan Vuokrapaikka Oy:n alueilla ja halleissa on  tallentavia valvontakameroita.

Kangasalan Vuokrapaikka Oy: ei käytä tai muulla tavalla hyödynnä käsittelemiään henkilötietoja muuhun kuin palvelujensa toimittamiseen ja silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

4. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan selaimeesi. Sen avulla järjestelmä voi muistaa laitteen, kun vierailet verkkosivuillamme. Evästeissä ei tallenneta henkilökohtaisia tunnistettavia tietoja, vain anonyymi tunnusnumero. Jos haluat jostain syystä estää tämän verkkosivuston (tai minkä tahansa muun verkkosivuston) evästeiden asettamisesta selaimellasi, voit tehdä sen selaimesi asetuksissa.

5. Henkilötietojen välittäminen kolmannelle osapuolelle

Olemme tehneet sopimuksia valittujen palveluntoimittajien kanssa, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä Kangasalan Vuokrapaikan puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty mm. laskutus ja tilitoimistopalveluja tarjoavien toimittajien kanssa ja IT-palveluntarjoajien kanssa.

Toimittajat:

Toimittajat käsittelevät Kangasalan Vuokrapaikan saamiaan tietoja henkilötietojen käsittelijältä vaadittavin velvollisuuksin. Henkilötietoja ei välitetä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille silloin kun laki näin velvoittaa.

GOOGLE ANALYTICS

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsin, Google Inc.:n (Google) tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua. Google-analytiikka käyttää tietokoneellasi tallennettuja tekstitiedostoja (”evästeet”) käyttäjien verkkosivustojen käytön analysoimiseksi. Evästeestä luodut ja kerätyt tiedot, jotka koskevat tämän sivuston käyttäjiä, lähetetään yleensä Yhdysvaltojen palvelimiin ja tallennetaan niihin. Huomaa, että IP-nimettömyys aktivoidaan pysyvästi tällä verkkosivustolla, jolloin käyttäjän IP-osoitteen viimeiset kahdeksan merkkiä poistetaan. Käyttäjän IP-osoitteen lyhentäminen tapahtuu Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueen toisessa sopimusvaltiossa. Poikkeustapauksissa tämä prosessi voidaan toteuttaa Yhdysvalloissa.

Google käyttää verkkosivustollaan kerättyjä tietoja sivuston operaattorin puolesta analysoimaan anonyymien käyttäjien verkkosivuston käyttöä, tuottamaan raportteja anonyymien käyttäjien verkkosivustotoiminnasta, anonyymien käyttäjäprofiilien ja verkkotilastojen luomiseksi ja tarjoamaan lisäpalveluja sivuston verkkosivuston ylläpitäjä ja internet-käyttö. Käyttäjän selaimen välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin tietoihin.

Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön sopeuttamalla selaimen asetukset vastaavasti. Huomaa kuitenkin, että jotkin tämän verkkosivuston toiminnot eivät välttämättä ole täydessä laajuudessa saatavilla tässä tapauksessa. Käyttäjät voivat myös estää evästeiden luomien tietojen keräämisen (mukaan lukien IP-osoitteen), joka liittyy tämän verkkosivuston käyttöön, jonka Google lähettää ja käsittelee lataamalla ja asentamalla selaimeen lisäosa.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut siihen, että Google käsittelee sinua koskevat tiedot edellä esitetyllä tavalla ja tarkoituksiin.

Google Analytics:n keräämiä eväste-, käyttäjätunniste- ja mainostunnistetietoja säilytetään 14 kuukautta Google:n palvelimilla.

6. Henkilötietojen suojaaminen

Kangasalan Vuokrapaikalla on käytössään asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Jokainen tietojärjestelmä ja tietojen sähköinen säilytyspaikka on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja levytilat on salattuja.

Kangasalan Vuokrapaikka Oy sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Kangasalan Vuokrapaikka sitoutuu ilman aiheetonta viivästystä vastaamaan kaikkiin rekisteröityjen pyyntöihin, jotka koskevat voimassaolevan lainsäädännön sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Näitä oikeuksia ovat

• Oikeus saada tietää tallennetut henkilötietosi

• Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

• Oikeus pyytää tietojen poistamista

• Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

• Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvioidaan tilanne ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

8. Linkit

Sivustomme voi sisältää linkkejä muihin kiinnostaviin sivustoihin. Kuitenkin, kun olet käyttänyt näitä linkkejä poistumiseen sivustolta, sinun on huomattava, että meillä ei ole minkäänlaista valvontaa kyseisellä verkkosivustolla. Siksi emme voi olla vastuussa kaikkien tarjoamiesi tietojen suojaamisesta ja yksityisyydestä tällaisten sivustojen vierailun aikana, eikä sivustot ole tämän tietosuojaselosteen alaisia. Sinun on noudatettava varovaisuutta ja tarkasteltava kyseisen verkkosivuston tietosuojalausuntoa.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Jos jätät meille tarjouspyynnön, varauksen tai tilauksen lomakkeella, antamasi tiedot lähetetään suoraan sähköpostiin. Tiedot tallentuvat myös palvelimellemme, josta ne poistetaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tiedot tallennetaan palvelimelle vain siksi, että sähköpostiliikenteessä voi tapahtua virheitä ja tilauksesi voi jäädä muutoin saapumatta.  Tiedot poistetaan sivu-palvelimelta kaikissa tapauksissa viimeistään 2 viikon kuluttua tietojen vastaanottamisesta.

10. Yhteydenotto Kangasalan Vuokrapaikka Oy:hyn

Kangasalan Vuokrapaikka Oy:ssä tietosuojavastaavaksi on nimitetty hallituksen puheenjohtaja Miikka Laaja, jolle voit esittää kysymyksesi ja pyyntösi tietosuoja-asioihin liittyen. (Yhteydenotto info@vuokrapaikka.com)